AAA
2294501
2223034
2271207
2270845
2223035
Juhiks ei sünnita. Tutvu majandusteaduskonna avatud ülikooli magistriõppekavadega.

Majandusteadlane arvab

Loe edasi ...

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus (EIK)

Konsortsium edendab ettevõtlikku hoiakut ja innovatsiooniteadlikkust ning koordineerib selle alast tegevust Tartu Ülikoolis. Loe lähemalt.

Institutsionaalne uurimisteema (IUT)

"Struktuurimuutused tootlikkuse kasvu tegurina siirdemajandustes" on haridus- ja teadusministeeriumi poolt finantseeritud uurimisprojekt aastani 2019. Loe lähemalt.

Doktorikool

Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool loodi EL-i struktuurifondide Inimressursi arendamise rakenduskava meetme "Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine" toetusel. Loe edasi.

Aasia ja tärkavate majanduste uurimiskeskus

Keskus teeb Eesti arenguks vajalikku Aasia  ja tärkavate majanduste teemalist uurimis- ja teavitustööd koostöös Eesti ja välismaa uurimiskeskuste, ettevõtjate ning avaliku
sektoriga. www.asiancenter.ut.ee

Uudised

Konsortsium Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus (EIK): - edendab ettevõtlikku hoiakut ja innovatsiooniteadlikkust, - koordineerib selleks vajalikku tegevust Tartu Ülikoolis.
Majandusteaduskonna juhtimise õppetool on aktiivselt osalenud ühingu töös ja korraldanud 2006. aastal ka vastavasisulise konverentsi.